Sva prava zadržana od strane AkvarioLAND-a 2010-2011
PRAVOUGAONI AKVARIJUMI SA PISANOM GARANCIJOM!!!

Prema pravougaonom obliku osnove izrađujemo tri modela akvarijuma: kocka, pravougaoni i proporcionalni. Uz akvarijum se dobija i poklopac (isparivač).
Kocka, pravougaone i proporcionalne akvarijume izrađujemo od stakla debljine 4, odnosno 6mm, u veličinama od 1-125L. Silikon koji se koristi je specijalni akvarijumski silikon SOUDAL potpuno bezbedan za vodene organizme. Za svaki akvarijum dobijate pisanu garanciju.
Napomena: Slike za akvarijume su prikazane sa uredjenjem iz estetskih razloga, uz kupljen akvarijum ne ide uređenje. 

Pravougaoni Kocka Proporcionalni
L Dimenzija/cm (dxšxv) L Dimenzija/cm (dxšxv) L Dimenzija/cm (dxšxv)
3,6 20x12x15 1 10x10x10 2 20x10x10
7 25x15x18 3,4 15x15x15 3,6 25x12x12
11 30x18x21 8 20x20x20 7 30x15x15
18 35x21x24 15,7 25x25x25 10 35x17x17
26 40x24x27 27 30x30x30 16 40x20x20
36 45x27x30 43 35x35x35 22 45x22x22
50 50x30x33 64 40x40x40 31 50x25x25
72 60x30x40 91 45x45x45 54 60x30x30
84 70x30x40 125 50x50x50 86 70x35x35
96 80x30x40 128 80x40x40
105 70x30x50
108 90x30x40

Staklo: 4mm od 3,6-50L, 6mm od 72-108L

Staklo: 4mm od 1-43L, 6mm od 64-125L

Staklo: 4mm od 2-54L, 6mm od 86-128L