Sva prava zadržana od strane AkvarioLAND-a 2010-2013
Anubias nana
Hydrocotyle dissecta
Izgled proizvedene biljke!
Izgled biljke u akvarijumu!
Anubias nana
info.

Morfologija: Biljka sa sitnim, režnjevitim, svetlo zelenim listovima. Ima puzavu formu i obrazuje nizak žbun. Njena visina dostiže maximalno 3-8cm, a grananje u širinu ide od  5-10cm.
Osvetljenje: Tolerantna vrsta biljke po pitanju svetla, može da raste i pod osvetljenjem slabijeg i jačeg intenziteta.Ukoliko je intezitet svetla slabiji biljka će da se izdužuje, dok će pod većim intezitetom svetla i u adekvatnim uslovima ova biljka imati niže i bogatije listove gušće raspoređene.
Gajenje: Pripada srednje zahtevnim biljkama. Podloga u koju se sadi trebalo bi da je bogata sa hranljivim materijama, a takođe i CO2 se preporučuje ukoliko želimo da nam ova biljka uspešno raste.
Razmnožavanje: Matična biljka pored sebe daje bočne izdanke koji se šire i prave tepih. Brzorastuća je vrsta biljke.
Mesto u akvarijumu: U prednjem delu akvarijuma se prvenstveno sadi, vrlo intersantna zbog svog niskog rasta, odlična kao zeleni žbunasti pokrivač.

Sledeća biljka
Prethodna biljka