Sva prava zadržana od strane AkvarioLAND-a 2010-2013
Anubias nana
Hydrocotyle verticilata
Izgled proizvedene biljke!
Izgled biljke u akvarijumu!
Anubias nana
info.

Morfologija: Biljka sa okruglastim listovima talasastog oboda. Ima puzavu formu i obrazuje nizak žbun. Sami listići mao krupniji od H.dissecta. Njena visina dostiže maximalno 3-7cm, a grananje u širinu ide od  5-7cm.
Osvetljenje: Voli svetlo jačeg intenziteta.Ukoliko je intezitet svetla slabiji biljka će da se izdužuje, dok će pod većim intezitetom svetla i u adekvatnim uslovima ova biljka imati niže i bogatije listove gušće raspoređene.
Gajenje: Spada u red zahtevnih biljaka. Podloga u koju se sadi trebalo bi da je dosta bogata sa hranljivim materijama, a neophodna je tečna prihrana i CO2 ukoliko želimo da nam ova biljka uspešno raste.
Razmnožavanje: Matična biljka pored sebe daje bočne izdanke koji se šire i prave žbun. Srednjerastuća je vrsta biljke.
Mesto u akvarijumu: U prednjem delu akvarijuma se prvenstveno sadi, vrlo intersantna zbog svog niskog rasta i izgleda listova, odlična kao zeleni žbunasti pokrivač.

Sledeća biljka
Prethodna biljka