Sva prava zadržana od strane AkvarioLAND-a 2010-2013
Anubias nana
Anubias nana
Limnobium spongia
Izgled proizvedene biljke!
Izgled biljke u akvarijumu!
Anubias nana
info.

Morfologija: Biljka sa okruglastim mesnatim listićima i dugačkim razvijenim korenom. Njena visina dostiže maximalno 1-10cm, a grananje u širinu ide od  5-10cm.
Osvetljenje: Voli svetlo jačeg intenziteta.
Gajenje: Srednje je zahtevna biljka. Hranljiva podloga poželjna u akvarijumu kako bi preko vode usvojila hranljive elemente. Dodavanje CO2 nije potrebno za njen rast i razvoj.
Razmnožavanje: Brzina rasta se može označiti kao srednja, a biljka se razmnožava sama obrazujući pored matične nekoliko novih mladih izbojaka, koje ako želimo možemo odvojiti  i prebaciti na željenu poziciju.  
Mesto u akvarijumu: Površina vode gde predstavlja mesto za skrivanje mlađi, a zbog svog tankog, dugog korena izuzetan je dekor u određenim tipovima akvarijuma.  Zbog jednostavnih zahteva za održavanjem preporučuje se i početnicima.

Sledeća biljka
Prethodna biljka