Sva prava zadržana od strane AkvarioLAND-a 2010-2013

 

 

 

Familija: Buccinidae

Poreklo: Jugoistočna Azija.

Morfologija: Puž ubica ima oklop  konusnog oblika tamno braon boje sa naizmenično raspoređenim žutim i smeđim prstenovima. Veličina odraslih puževa je od 1,5-2,5cm.

Ishrana: Isključivo se hrani drugim sitnijim puževima pa je zbog toga nazvan ’’puž ubica’’, uzima i ostatke hrane koja padne od ribica, a veoma je dekorativan u samom akvarijumu.

Razmnožavanje: Ovi puževi nisu hermafroditi i za reprodukciju je potreaban par . Jako su spori u razmnožavanju i u rastu , ženka polaže samo po jedno jaje na određene vremenske periode.

Ponašanje u akvarijumu: Neutralni stanovnici akvarijuma, jedino agresivni prema sitnim puževima. Temperatura vode koja im odgovara je od 22-27 °C. Biljke ne jedu. Dosta vremena provode ukopani u podlogu u potrazi za hranom. 

 

 

 

 


Puž ubica -   Clea helena