Sva prava zadržana od strane AkvarioLAND-a 2010-2013

 

 

 

Familija: Loricariidae

Poreklo: Brazil, Paragvaj i Argentina

Opis:  Mogu da narastu oko 11-12cm. Imaju izuzetno vitko telo sa dugim perajima, boja tela je crvenkasta. Prepoznavanje polova je tipično za familiju Loricariidae. Mužjaci kada su polno zreli, za razliku od ženki, imaju oko usta male bodljikave izraštaje poput brkova.

Držanje: Temperatura vode bi trebala da bude izmedju 25-280C, pH vrednost 6,5-7, tvrdoća vode 3 to 8°dH, ali tolerišu i umereno alkalnu i tvrdju vodu.

Ishrana: Svaštojedi su (omnivore), prihvataju raznoliku hranu. Živa hrana najbolje pospešuje mrest, čijim konzumiranjem dobijaju najintenzivnije boje. 

Ponašanje u akvarijumu: Patuljasti ciklid koji se može gajiti i sa drugim miroljubivim ribama koje krase biljne akvarijume. Ne bi trebalo imati više od jednog para na 50L vode zbog međusobne teritorijalnosti.

 

 

 

 


Lorikaria red-   Rineloricaria sp. 'Red'