Sva prava zadržana od strane AkvarioLAND-a 2010-2013

 

 

 

Familija:  Botiidae
Poreklo: potiče sa Bornea i Sumatre.  

Opis:  Jedinke mogu da porastu i do neverovatnih 15cm. Telo im je izuzetno vretenasto. Jedna od najatraktivnijih botija. Oker je boje sa crnim prugama.  Za razliku od ostalih ribica botije nemaju krljušt i zbog toga su dosta podesnije bolestima.

Držanje: Preporučuje se da se drže na temperaturama od 24 - 30 °C. Traže blago kiselu pH, između 5 - 7. Ume praviti problem u akvarijumu, širokolisne biljke probušuje dok može maltretirati ribice do smrti kada dostigne maksimalnu veličinu.

Ishrana: U prirodi se hrani puževima, dok u akvarijumskim uslovima može pored puževa jesti i gra. Takođnuliranu hranu i sl.

Ponašanje u akvarijumu: Obavezan jepoklopac jer često iskače iz akvarijuma. Može se kombinovati sa krupnijim ribicama poput skalara i sl. Izuzetno je aktivna i živahna ribica.

 

 

 

 


Makrakanta -   Botia macracantha