Unutrašnji filteri, hang on, kanister i krofni filteri. Funkcija filtera u akvarijumu i postavljanje filtera u akvarijum. Cene filtera i prodaja istih
Sva prava zadržana od strane AkvarioLAND-a 2010-2011
       Motorni filteri
Filteri se koriste za prečišćavanje akvarijumske vode i pokreće ih mali motor zbog čega se i zovu motorni filteri. Za napajanje koriste standardnu struju od 220v. Mogu se potapati sa kablom jer su hermetički zatvoreni. Sastoje se od motornog dela i dela za filtracione materijale. Vrste filtera koje se koriste u akvaristici su:
Pozicioniranje filtera je od velike važnosti. Nepravilno postavljanje može dovesti do slabe cirkulacije vode i loše filtracije. Pogledajte sliku ispod kako bi trebalo postaviti filter:
Najčešći problem novim akvaristima predstavlja postavljanje motornog unutrašnjeg filtera. Nedoumica se javlja oko dodataka koji se montiraju na filter. Svaki dodatak je za sebe i NE KOMBINUJE se sa drugim dodacima koji dolaze uz filter. Pogledati sliku ispod:
Kako motorni filter funkcioniše? Sa jedne strane uvlači prljavu akvarijumsku vodu (najčešće blizu dna akvarijuma), a sa vrha vraća prečišćenu vodu. Na prikazu ispod možete ilustrativno pogledati tok kruženja vode. Crvena strelica prikazuje uzimanje prljave vode, a zelene vraćanje prečišćene vode.
Verovatno ste često bili u prilici da ne znate kako da odaberete pravilnu jačinu filtera za Vaš akvarijum. Iz sopstvenog iskustva smo napravili lestvicu jačine filtera za određeni akvarijum. Ono što takodje moramo dodati je prvo uključenje filtera u novoformirani akvarijum. Koji god filter uzeli sa određenim protokom po času na prvi pogled delovaće prejako za Vaš akvarijum. Nemojte to da Vas zavara, jer kada je nov filter i 100% čista voda filter radi punim kapacitetom, a nakon mesec dana rada kao i svo vreme nakon toga protok vode će se smanjiti za 20-40% i biće odgovarajuća jačina za kvalitetnu filtraciju. Naša preporuka se nalazi ispod:
<1,2>