Sva prava zadržana od strane AkvarioLAND-a 2010-2013

 

 

 

Familija:  Cyprinidae
Poreklo:  Potiče iz Tajlanda, Indije i Singapura.

Opis:  Jedinke mogu da porastu do 3,5-4,5cm. Telo im je pljosnato. Oker do svetlo oker boje im je telo sa crnim trouglom u zadnjem delu tela. Jatna je ribica.

Držanje: Preporučuje se da se drže na temperaturama od 21 - 28 °C. Traže blago kiselu ili blako alkalnu pH, između 5  – 7,5. Uvek je aktivna ribica. Može se držati i u manjem akvarijumu. Preporučuje se u jatu od 5 jedinki  jer se grupno kreće i funkcioniše.

Ishrana: U priordi se hrani insektima i crvićima. Prihvata granuliranu i lisnatu hranu, takođe  prihvata i hranu na bazi algi ili biljaka poput spiruline i sl.

Ponašanje u akvarijumu: Nije agresivna ribica, konstantno je u jatu i formira kompaktno jato. Izuzetno je aktivna i živahna ribica.  Nije puno zahtevna, čest je izbor malo iskusnijih akvarista.

 

 

 

 


Razbora -  Trigonostigma heteromorpha