Sva prava zadržana od strane AkvarioLAND-a 2010-2011
Šta projekat sadrži:

1. Idejno rešenje - prvi prikaz zamisli projektanta na osnovu vizije i potreba naručioca projekta, i tada naručioc odobrava ideju ili zahteva novu.

2. Kompozicioni plan - prikaz prostora iz ptičije (ortogonalne) projekcije i vidi se raspored sadržaja projekta.

3. Situacioni plan - sadrži prostorno definisane sadržaje na terenu i uz pomoć njega se izvodi instalacija mobilijara, staza i sl.

4. Nivelacioni plan - na ovom planu su upisane kote uz pomoć kojih se radi nivelacija terena i objekti koji se postavljaju na određenoj visini.

5. Plan zelenila - je prikaz biljnih vrsta sa preciznim položajem na terenu radi lakše sadnje kao i nazive odabranih biljaka.

6. Sinhron plan - se izrađuje za prikaz položaja električnih kablova sa rasporedom svetiljki i sl., za lakšu kordinaciju na budućim zemljanim radovima.

7. 3D prikaz - je da se što realnije stvori slika prostora pre realizacije i naručioc bolje shvati kako će prostor izgledati nakon realizacije.

8. Predmer i predračun: pokazuje koliko je potrebno vremena, sredstava i radne snage za izvođenje projekta.

* Napomena: za projektovanje okućnica se mogu izraditi samo 1, 2 i 7 stavka jer nema potrebe za sve planove sem ako naručioc zahteva.