Sva prava zadržana od strane AkvarioLAND-a 2010-2013

 

 

 

Familija: Neritidae
Poreklo: Indonezija, južna Afrika
Morfologija: Nerita tracked je veoma zanimljiv puž sa kućicom koja je crvenkasto narandžaste boje prošarana crnim crticama odnosno tačkicama. To je puž čija je veličina u akvarijumskim uslovima od 1.3 - 3.2cm.
Ishrana: Hrani se isključivo algama, gotovo svim vrstama, odličan je komunalac a jako dekorativan u samom akvarijumu. Ukoliko nema dovoljno algi ovu vrstu puža potrebno je dodatno prihranjivati barenim povrćem, spirulinom i sl. Jede i ostatke hrane za ribice, ali mu to ne može biti osnovna hrana.
Razmnožavanje: Izuzetno je teško razmnožiti puževe iz ovog roda, jer su im potrebni specifični uslovi. Poznato je da je za njihovu reprodukciju potrebna poluslana voda u određenim fazama razvoja, kao i specijalna vrsta ishrane za mlade. Nisu hermafroditi, ali se pol teško može utvrditi, eventualno  kada se upare, a to se najčešće dešava kada je svetlo ugašeno.
Ponašanje u akvarijumu: Mirni puževi koji su neutralan stanovnik akvarijuma. Ne bi ih trebalo držati sa ciklidima, botijama. U prirodnom staništu su navikli na periode sa plimom i osekom, tako da se nemojte začuditi ukoliko ovaj puž bude pokušao da izađe van akvarijuma. Temperatura vode koja im odgovara je od 22-26 Co. Životni vek 5-10 godina.

 

 

 

 


Tačkasta nerita  Neritina natalensis sp. 'Tracked'