Sva prava zadržana od strane AkvarioLAND-a 2010-2013

 

 

 

Familija:Poecilidae
Poreklo:Potiče iz Srednje Amerike (Meksiko, Honduras).
Opis:Mužjaci su veličine 5,5 cm, a ženke su nešto veće. Većini mužjaka kad dođu do polne zrelosti repna peraja izrastu u duži produžetak. Izvorna boja divljeg oblika je zeleno-srebrna, sa smeđim crtama na leđima, ali sa kasnije ukrštanjima dobila cela paleta crvenih, žutih, sivkasto-zelenih itd.
Držanje:Ksifoi su se vrlo dobro prilagodili životu u prirodnim vodotocima delom ostalih kontinenata, a zbog velikog broja preživelog podmlatka i ukrštanja sa srodnim vrstama ubrzo je došlo do istrebljivanja domaćih, autohtonih vrsta. Danas se drži isključivo kao akvarijumska vrsta, a često se ukršta sa platijima pa nastaju hibridi vrlo privlačnih boja i šara.
Razmnožavanje:Idealna je kombinacija imati jednog mužjaka sa dve ili tri ženke tako da one nisu stalno u reprodukciji. Potrebno je svakih 6 meseci obnoviti jato jer je neizbežno da će doći do ukrštanja u srodstvu. Poželjno je uz živorotke u akvarijum staviti i jednu do dve vrste tetri koje se hrane slabije razvijenim i bolesnim podmlatkom, jer će u protivnom doći do prevelikog broja podmaltka i ubrzo će se u akvarijumu stvoriti gužva.
Ishrana:U prirodi se hrane raznim insektima, a najviše komaracima, dok ih u akvarijumu valja hraniti hranom za tropske ribe. Nije bitno da li se radi o listićima ili granulama, ali je bitno da hrana bude primerena veličini ribe.
Ponašanje u akvarijumu:S obzirom da su nešto veći od ostalih živorotki, a vole da rasteruju manje ribe, preporučuje se da se drže sa većim i nešto agresivnijim vrstama kao što su barbusi, skalari i slično.

 

 

 

 


Ksifo vegtejl -  Xiphophorus helleri ’Vegtail’