Sva prava zadržana od strane AkvarioLAND-a 2010-2013

 

 

 

Familija:Poecilidae
Poreklo:Potiče iz Srednje Amerike (Meksiko, Honduras).
Opis:Mužjaci su veličine 5 cm, a ženke su nešto veće do 7.5cm.. Izvorna boja divljeg oblika nije preterano privlačna ali je dobijanjem brojnog potomstva u kontrolisanim uslovima izvučena široka paleta kolorita..
Držanje:Platike su se vrlo dobro prilagodili životu u prirodnim vodotocima delom ostalih kontinenata, a zbog velikog broja preživelog podmlatka i ukrštanja sa srodnim vrstama ubrzo je došlo do istrebljivanja domaćih, autohtonih vrsta. Danas se drži isključivo kao akvarijumska vrsta, a često se ukršta sa ksifoima pa nastaju hibridi vrlo privlačnih boja i šara.
Razmnožavanje:Idealna je kombinacija imati jednog mužjaka sa dve ili tri ženke tako da one nisu stalno u reprodukciji. Potrebno je svakih 6 meseci obnoviti jato jer je neizbežno da će doći do ukrštanja u srodstvu. Poželjno je uz živorotke u akvarijum staviti i jednu do dve vrste tetri koje se hrane slabije razvijenim i bolesnim podmlatkom, jer će u protivnom doći do prevelikog broja podmaltka i ubrzo će se u akvarijumu stvoriti gužva.
Ishrana:U prirodi se hrane raznim insektima, a najviše komaracima, dok ih u akvarijumu valja hraniti hranom za tropske ribe. Nije bitno da li se radi o listićima ili granulama, ali je bitno da hrana bude primerena veličini ribe.
Ponašanje u akvarijumu: nije agresivna ribica tako da može se držati sa bilo kojom ribicom sličnog temperamenta. Čest je izbor početnika.

 

 

 

 


Platika -  Xiphophorus maculatus 'blue'